Wednesday, February 6, 2019

풍물시장에서             
                수채화
                27*19.5cm
                과거와 현재가 공존하는풍물시장에서의 하루가 참좋았습니다
다른분들의 작품보면서 다음에는 인물묘사에도 접근 하고 싶더라구요

No comments: